Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ons Durgerdam inventariseert en faciliteert de belangen van de circa 400 bewoners van Durgerdam. We wonen in een mooi dorp en behouden dit graag. Desalniettemin hebben we te maken met veranderingen die in meer of mindere mate impact hebben op Ons Durgerdam.

“Wij willen ons inzetten en faciliteren zodat de karakteristieken en kernwaarden van ons dorp behouden blijven.”

Onze missie

 • Het faciliteren van de algemene belangen van de inwoners van Durgerdam
 • De leefbaarheid bewaken en bevorderen
 • De communicatie tussen overheden en inwoners faciliteren

Onze taken

 1. Durgerdam vertegenwoordigen in de Centrale Dorpen Raad (CDR).
 2. De standpunten en het beleid van de Gemeente te communiceren aan de inwoners van Durgerdam. Door middel van een nieuwsbrief en de website onsdurgerdam.nl
 3. Ideeën en standpunten vanuit het dorp te verwoorden naar de CDR en communicatie te ondersteunen naar de gemeente.
 4. Het faciliteren en organiseren van minimaal 2-jaarlijkse dorpsactiviteiten

Proces bij nieuwe ontwikkelingen:

 1. Bewoners vormen een werkgroep van minimaal 3 personen, mogelijk in samenwerking met een overheidsinstantie.
 2. Werkgroepen organiseren zelf een informatieavond wanneer nodig.
 3. Werkgroep en Ons Durgerdam sturen een enquête op basis van de informatieavond om te polsen wat de stem is van de bewoners van Durgerdam.
 4. De enquête wordt door de werkgroep en Ons Durgerdam geïnterpreteerd:
  1. Welke belangen zijn er? Is er een algemeen belang?
  2. Welke mogelijke oplossingen zijn er?
 5. Actie als gevolg van enquête; bijvoorbeeld zienswijze of brief ondertekend door inwoners zelf of ondertekend door CDR indien het een dorpsbelang betreft, zoals het geval was bij de dijkversterking.

Wat doen we niet?

Ons Durgerdam houdt zich niet bezig met het bemiddelen of anderzijds betrokken zijn bij conflicten, meningsverschillen en/of problemen welke zich voordoen tussen inwoners van Durgerdam. Daarnaast treden wij niet op bij individuele of groepsbelangen van bewoners van het dorp maar steeds vanuit een algemeen belang.

Ons versterken?

Dat kan! Wij zouden het leuk vinden als we kunnen uitbreiden met 1 tot maximaal 3 personen. Je kan ook deelnemen aan een werkgroep wanneer een specifiek thema actief wordt. Geef dit aan ons door via mail of bel even!