Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Auteur: Angela van Nordennen

Presentatie Sky Geo

Op dinsdag 15 juni van 16:00 tot 17:30 geeft SkyGeo een online presentatie, specifiek gericht op Durgerdam: wat doet SkyGeo en welke gegevens verzamelen ze? Deze gegevens zijn openbaar: ze bieden onder andere informatie over hoe Durgerdam door de jaren heen is gezakt. Daarbij wordt ook uitgelegd hoe deze data gebruikt kan worden.

Online bijeenkomst: meld u nu aan
Dit is een online bijeenkomst. Wilt u erbij zijn? Laat het ons weten via Durgerdam@hhnk.nl: stuur ons uw aanmelding. U ontvangt dan uiterlijk 15 juni de link naar de online bijeenkomst.

Werkgroep Durgerdam Zakt
Naast de werkgroep voor openbare ruimte en de werkgroep techniek van waterveiligheid is er sinds vorig najaar een werkgroep omtrent de zakkingen in Durgerdam: Durgerdam Zakt. Een van de thema’s in het plan van aanpak van Durgerdam Zakt is het werken met data: welke gegevens zijn er beschikbaar en hoe kunnen die gegevens worden geïnterpreteerd? Veel van die gegevens worden per satelliet verzameld door aardobservatiebedrijf SkyGeo. We hebben hen gevraagd een presentatie voor te bereiden voor u als inwoner van Durgerdam.

Goed om te weten: uitgebreide nieuwsbrief in aantocht
Wat is er ook alweer gedaan ná het Integraal Ruimtelijk Programma? Hoe zit het nu met hoogte, stabiliteit en vervormingen en de dijkversterking? En wat zijn nou die bouwstenen waarmee wordt gewerkt? Naar aanleiding van onze laatste nieuwsbrief begrijpen we dat het soms nog lastig te volgen is, deze moeilijke puzzel. Binnenkort ontvangt u daarom een uitgebreide nieuwsbrief (ook per post!) waarin we alles weer even overzichtelijk op een rijtje zetten.

Geef uw mening over de openbare ruimte in Durgerdam

Al lange tijd werken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland samen met bewoners en andere betrokkenen aan een plan voor waterveiligheid en openbare ruimte, onder de naam Participatie Durgerdam. Inmiddels is het proces zover dat er samen met de werkgroep en de dorpsraad een schetsontwerp is gemaakt voor de openbare ruimte.

Wij laten dit schetsontwerp graag zien aan de bewoners van Durgerdam en willen uw mening horen. Middels een expositie van panelen in de dorpskerk van Durgerdam tonen wij u het schetsontwerp en beantwoorden wij uw vragen. Met behulp van een (online) enquête nodigen wij u van harte uit om uw suggesties en aandachtspunten aan te geven, zodat we daarna weer vervolgstappen kunnen zetten.

Enquête en Expositie
Ga voor de online enquête naar www.hhnk.nl/durgerdam. De enquête kan vanaf 22 april tot en met 10 mei worden ingevuld.  Tijdens de openingstijden van de expositie ligt er ook een enquête klaar die u schriftelijk kunt invullen en direct achterlaten.

Het schetsontwerp wordt gepresenteerd in de dorpskerk van Durgerdam. Hiervoor zijn 5 dagen beschikbaar en kunt u rustig het ontwerp bekijken en vragen stellen aan het aanwezige kernteam.

Openingstijden Expositie:

  • Donderdag 22 april van 17.30 uur tot 20.00 uur
  • Vrijdag 23 april van 17.30 uur tot 20.00 uur
  • Zaterdag 24 april van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Maandag 26 april van 17.30 tot 20.00 uur
  • Dinsdag 27 april van 10.00 uur tot 12.00 uur

Goed om te weten
Naast de feitelijke inrichting van de openbare ruimte en de waterveiligheidsopgave komen in Durgerdam meer opgaven samen, waaronder het vernieuwen van kabels en leidingen (gas- en elektranet en hemelwaterriolering). Voor nu zijn het ontwerp en de enquête gericht op de openbare ruimte, aangevuld met vragen over (de) energie(transitie). De aansluiting van de openbare ruimte op bijvoorbeeld de tuimeldijk en de relatie met andere vraagstukken wordt later verder uitgewerkt.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Laat het ons weten via durgerdam@hhnk.nl

Hartelijke groet,

Namens het kernteam Participatie Durgerdam, Wineke Straatsma (omgevingsmanager Durgerdam)

PS. Vanzelfsprekend houden we ons aan de coronamaatregelen: we vragen u om tijdens uw bezoek aan de expositie hetzelfde te doen.

Leestip: Durgerdam op de Scheling

Tussen IJmeer en Waterland.

In dit boek neemt een oudere inwoner van Durgerdam, visser, jager en verzamelaar van het overschot in de natuur, ons mee op een tocht door zijn leefomgeving, waarbij de achterkant van het dorp extra aandacht krijgt. In de verhalen blikt hij regelmatig terug op een lang buitenleven en duikt een enkele keer in de historie van het voormalige vissersdorp. Daarbij geeft hij kritische beschouwingen over de ruimtelijke ontwikkelingen in zijn leefgebied en relativeert hij de ambities van de bouwwereld, projectontwikkelaars en de politiek. Een stapeling van ruimtelijke plannen, op basis van soms ‘bijzondere’ argumenten.

Ook beschrijft hij de jacht op hazen en ganzen en vooral… de visserij op paling.

Dit nieuwe boek van Hennie Koopman kost €16,00 en is te verkrijgen op de Durgerdammerdijk 65. 
T. 020-4904479, of bij www.gigaboekshop.com

De link naar de bestelomgeving is: https://www.gigaboekshop.com/product/durgerdam-op-de-scheling-tussen-ijmeer-en-waterland/

Informatie Dijkverzwaring

Februari 2019 is het Integraal Ruimtelijk Plan (IRP) vastgesteld. Het IRP vormt het kader voor de verdere uitwerking en ontwerp van de dijkversterking in Durgerdam. De afgelopen maanden zijn hier verschillende stappen in gezet en binnenkort volgt een terugkoppeling door HNNK van de bevindingen en verdiepende onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Voor degene die geïnteresseerd zijn in het IRP en andere documenten die ten grondslag liggen aan het proces kunnen via de website http://www.hhnk.nl/durgerdam alle documenten vinden die tot nu toe zijn geproduceerd.

Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen dan kunt u terecht bij de leden van Ons Durgerdam of kunt u direct contact opnemen met de HHNK omgevingsmanager van Durgerdam; Wineke Straatsma. Zij is bereikbaar via 06-20879350.

Afsluiting Fiets/wandelpad Uitdammerdijk

Vanaf begin mei tot eind 2022 zal het fiets- en wandelpad langs de Uitdammerdijk niet meer toegankelijk zijn in verband met werkzaamheden aan de dijkverzwaring tussen Uitdam en Durgerdam. Gedurende deze periode is er een omleidingsroute ingesteld vanaf Schellingwoude. Namelijk: Durgerdammergouw – Dorpsweg Ransdorp – Nieuwe Gouw – Popperdammergouw – Aandammergouw – Dijkeinde.

Vanaf najaar 2020 zal de route voor auto’s ook worden afgesloten. Informatie hieromtrent volgt later.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via contact@markermeerdijken.nl of via 0299-224510

Informatie avond polder IJdoorn

Dinsdag 28 januari zal de provincie Noord-Holland een presentatie geven over hun programma voor de ecologische ontwikkeling van de kust: wat is er aan de hand, wat is het perspectief en wat kunnen ze doen. Het Amsterdamse deel gaat immers tot aan Uitdam en het betreft ook het binnendijkse deel. 

Locatie: Kerk Durgerdam.

3 december bewonersbijeenkomst glasvezel

Dinsdag 3 december om 19:30 wordt u in de kerk van Durgerdam bijgepraat over de aanleg van het glasvezelnetwerk in Durgerdam. Dus heeft u zich aangemeld en bent u benieuwd wat de volgende stappen zijn, sluit dan aan!