Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Maand: september 2019

Werkzaamheden aan de Liergouw

In september 2019 beginnen de werkzaamheden aan de Liergouw, de Liergouw wordt opgeknapt in twee deeltrajecten:

Deeltraject 1: De Liergouw tussen de Schellingwouderdijk en de rotonde Zuiderzeeweg.
Deeltraject 2: De Liergouw tussen het viaduct van de Ring A10 en de Dorpsweg Ransdorp.

Voor beide delen worden er door de uitvoerende aannemer Van Gelder B.V. informatieavonden over de werkzaamheden georganiseerd. De bewoners van Schellingwoude, Durgerdam en Ransdorp hebben een bewonersbrief over de werkzaamheden ontvangen.

Bij de gemeente is er ook een mailadres beschikbaar voor allerhande vragen, opmerkingen, wensen en informatie over de wegen en het verkeer in Landelijk Noord: VerkeerLandelijkNoord@amsterdam.nl

Heeft u ideeën of vragen over de werkzaamheden aan de Liergouw dan kunt u dit doorgeven aan bovenstaand mailadres of bij de Centrale Dorpenraad, info@centraledorpenraad.nl of 020-4904 437.

Ontwikkeling Durgerdammergouw 30

Zorgorganisatie Cordaan en de gemeente Amsterdam hebben op 4 juli jl. de bewoners van de Durgerdammergouw ingelicht over de plannen voor de realisatie van een zorglocatie op de Durgerdammergouw 30.

Tijdens deze bijeenkomst heeft zorgorganisatie Cordaan en de Gemeente Amsterdam het voornemen gepresenteerd om een nieuwe huisvesting te realiseren voor 36 cliënten met een 24-uurs zorgbehoefte. De doelgroep heeft een gedragsproblematiek en daardoor een hoge zorgbehoefte. De cliënten zijn op dit moment gehuisvest op de locatie de Werf in Tuindorp/Oostzaan.

Woensdag 17 juli en woensdag 22 augustus zijn diverse bewoners van de Durgerdammergouw op bezoek geweest bij locatie de Werf om meer toelichting op de plannen te krijgen en inzicht te krijgen in het profiel van de cliënten.

Via deze link vindt u de nieuwsbrief over de ontwikkeling aan de Durgerdammergouw 30.

Via deze link vindt u het formele verslag van de informatie avond wat is opgesteld door Cordaan.

Landelijk Noord krijgt glasvezel

Glasvezel in Landelijk Noord is hard nodig. Het is niet alleen beter voor het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid, ook zorgt het ervoor dat u klaar bent voor alle digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand.

De campagne in Landelijk Noord is in volle gang. In samenwerking met de werkgroep internet van de Centrale Dorpenraad informeren wij alle bewoners en ondernemers over de mogelijkheden van glasvezel. Samen op weg naar glasvezel. Bekijk onze video waarom glasvezel een toekomstbestendige oplossing is en welke voordelen glasvezel u biedt. Inmiddels is het benodigd aantal inschrijvingen van 40% al gehaald, dus het project gaat door! GlasDraad gaat iedereen die zich voor 18 maart 2019 inschrijft aansluiten op het glasvezelnetwerk.

Dorpsraad Durgerdam Vernieuwt

Anne (DDD71) en Marianne (DDD189) hebben aangegeven dat zij na 3 jaar graag ‘het stokje’ Dorpsraad Durgerdam willen overdragen. Drie Durgerdammers hebben het stokje inmiddels overgenomen en stellen zich graag aan u voor!

Daarnaast omschrijven we de doelstellingen van de dorpsraad, onderwerpen die actueel zijn en zoeken we nog uitbreiding voor de dorpsraad!