Haven_Durgerdam-2

Jachthaven

De haven van Durgerdam

Tot 1950, het jaar van ingebruikneming van de Durgerdammer haven door de recreatievaart, werd de haven door beroepsvissers gebruikt. De haven heeft een capaciteit van 110 ligplaatsen. Ook diepstekende schepen (tot ruim 2.20 meter) hebben toegang tot de haven. Op de steigers is 230 Volt en drinkwater beschikbaar. Omdat de haven grenst aan een beschermd natuurgebied, is brandstof niet in de haven zelf – maar wel in de nabijheid – verkrijgbaar. Voor het beheer van de haven en van de ligplaatsen is de havencommissaris verantwoordelijk.

Verenigingen
De ligplaatsen worden door drie watersportverenigingen beheerd: ZV ‘t Y, WSV Durgerdam en WSV De Watergeuzen. De havenmeesters houden kantoor in de ark naast het clubschip.

Jachthaven Durgerdam
Durgerdammerdijk 116a
1026 CG Durgerdam

Zeilvereniging ‘t Y
Havenmeester Rik Zwaneveld
Telefoon 020 490 47 17 / 06 51 628 873
Marifoon: kanaal 31
Website

Watersportverenging Durgerdam
Havenmeester Jaap Porsius
Telefoon 06 14 750 510
Website

Watersportverenging De Watergeuzen
Website

De website van Durgerdam