Aanpak

Dorpsraad Durgerdam


Onze aanpak die wij als dorpsraad voorstaan is te vangen in drie werkwoorden: informeren, luisteren en faciliteren.

Informeren – De dorpsraad zet zich in om dorpsgenoten te informeren over zaken die ons allen aangaan. Wij zorgen voor een informatievoorziening waarbij wij er naar streven zoveel mogelijk feitelijke informatie aan Durgerdammers over te brengen. Het scheiden van feiten van fictie is daarbij van belang, waarmee wij bedoelen dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat verhalen een eigen leven gaan leiden.

Concreet:

  • De dorpsraad organiseert bijeenkomsten om dorpsgenoten te informeren over dossiers die spelen en procedures die lopen om eenieder in staat te stellen om tijdig bezwaar te kunnen maken tegen plannen.
  • De dorpsraad zorgt ervoor dat er regelmatig een nieuwsbrief wordt uitgestuurd met bijvoorbeeld aankondigingen van bijeenkomsten.
  • De dorpsraad heeft de communicatie uitgebreid met – naast de website – ook een facebookpagina waar ideeën en plannen met elkaar te kunnen delen.

Luisteren – De dorpsraad luistert goed. We luisteren niet alleen naar de luide roeptoeters, maar ook naar de wat stillere dorpsgenoten. We willen weten wat er leeft en wat er mogelijk op ons af komt. Bij de zorgen die we horen beoordelen we of dit gaat om een buren-belang -een kwestie die buren onderling zouden moeten kunnen oplossen- of over iets dat het hele dorp aangaat, in dat geval willen we faciliteren.

Faciliteren – De dorpsraad faciliteert graag initiatieven van dorpsgenoten om het dorp nog mooier te maken. We stellen de – zeer beperkte- middelen van dorpsraad graag beschikbaar als zo’n initiatief aan twee voorwaarden voldoet;

  1. er een breed draagvlak voor is onder Durgerdammers;
  2. er een trekker is in het dorp die het initiatief wil realiseren.

De website van Durgerdam