Bestuurlijke positie

Wat is de positie van de dorpsraad in bestuurlijk Amsterdam?


We kennen in de stad Amsterdam een gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders, een bestuurscommissie in de stadsdelen, een Centrale Dorpenraad in Landelijk Noord en de dorpsraden:

  1. In de Centrale Stad hebben we een gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam.
  2. In de stadsdelen is er de bestuurscommissie, voor ons is dat die van het Stadsdeel Amsterdam Noord. Tot 2014 hadden stadsdelen een Stadsdeelraad, met op specifieke onderwerpen eigen politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Dit is veranderd naar een bestuurscommissie; een gekozen raad van 13 mensen, dat uit hun midden 3 leden als fulltime dagelijks bestuurders kiest. De voornaamste taak van de bestuurcommissie is om in de stadsdelen de ‘oren en ogen’ te zijn voor de bestuurders van van de Centrale Stad. De bestuurscommissie valt onder de Centrale stad en heeft geen eigen politiek-bestuurlijke besluitvormende macht meer.
  3. In Landelijk Noord kennen we, als vrij uitzonderlijk landelijk gebied binnen de stedelijke gemeente Amsterdam, de Centrale Dorpenraad (CDR) Landelijk Noord. De CDR is officieel geen formele bestuurslaag. Het is een onafhankelijke stichting die is opgericht voor en door bewoners om bewonersinitiatieven in Landelijk Noord te ondersteunen en om het stadsdeel en de centrale stad van advies te voorzien over zaken in dit gebied. Hiertoe heeft de CDR al decennialang een ‘convenant’ met het stadsdeel, dat haar de mogelijkheid geeft tot ‘gekwalificeerd’ of ‘zwaarwegend’ advies. Het CDR overlegt 4 keer per jaar met het dagelijks bestuur van het stadsdeel en brengt iedere vier jaar een beleidsplan uit. Het CDR wordt ondersteund door 1 betaalde kracht. Vertegenwoordigers van de dorpsraden van Durgerdam, Schellingwoude, Ransdorp en Holysloot, en de eventuele werkgroepen, vormen samen het bestuur van de CDR.
  4. De dorpsraad en de werkgroepen worden bemand door vrijwilligers die naast hun baan en andere dagelijkse werkzaamheden zich inspannen om belangen van de dorpsbewoners te dienen. Het budget voor 2015 dat de dorpsraad krijgt toegekend is 200 Euro per jaar.

De website van Durgerdam