Herontwikkeling van het boerenerf Ddd 138

Nieuws over de herontwikkeling van het boerenerf van Stephan van Noordt, Durgerdammerdijk 138

Zoals u wist uit eerdere berichten en uit openbare dorpsvergaderingen wil Stephan van Noordt zijn boerderij verplaatsen naar de Liergouw en het bestaande agrarische erf herontwikkelen.

Stephan van Noordt heeft onlangs een vergunningsaanvraag ingediend voor wijziging van het bestemmingsplan. De aanvraag gaat uit van de bouw van 6 nieuwe woningen op ruime kavels (naast de bestaande boerderijwoning en de voormalige vakantiewoning op het terrein), te verkopen als losse kavels.

De werkgroep boerenerf van de Dorpsraad Durgerdam vreesde voor een ‘villawijkje’ achter de dijk en had liever een vorm van bebouwing gezien met meer samenhang.

Inmiddels heeft de provincie het ingediende plan afgekeurd met als reden ‘onvoldoende Ruimtelijke Kwaliteit’. De provincie verwijst in dit kader ook naar de Leidraad Cultuurhistorisch Landschap.

Het plan voor een ‘villawijkje’ is dus van de baan.
Als Stephan van Noordt besluit om een nieuw voorstel in te dienen, dan zal de werkgroep Boerenerf de ontwikkelingen opnieuw volgen.