Interview met DRC-voorzitter Onno Swart

DRC bloeit als nooit tevoren. Steeds meer kinderen weten hun weg te vinden naar de velden aan de Durgerdammerdijk. Maar ook het vrouwenvoetbal neemt een vlucht en met de plannen voor een kunstgrasveld werd het hoog tijd om eens een praatje te maken met het bestuur over de ambities. Onsdurgerdam sprak de voorzitter: Onno Swart.

Hoeveel teams hebben jullie op dit moment rondlopen op de club?

We hebben 4 mannen seniorenteams, twee 35+ damesteams, 19 jeugdteams en twee zaalteams. Ook hebben we nog wat hele jonge kinderen die bij de mini’s voetballen.

Afgelopen vrijdag 21 augustus was er een ledenvergadering bij DRC, wat hebben jullie de leden daar verteld?

Dat het goed gaat: we groeien. We zien vooral een ledentoename door mond-op-mond reclame. Onze leden komen uiteraard uit Durgerdam, maar ook uit de andere dorpen in Landelijk Noord, van IJburg, uit Noord en de Oostelijke Eilanden. We hebben nu ruim 400 leden. Dat is flink meer dan we bijvoorbeeld hadden in het seizoen 2001/2002. Toen hadden we 80 leden. Maar het is vooral het afgelopen jaar heel hard gegaan. In januari 2014 stond de teller nog op 250 en nu dus meer dan 400. De groei zit vooral in een toenemende jeugdafdeling. Maar we zien ook dat de interesse bij meisjes en dames om te gaan voetballen groot is. Meer leden betekent ook meer inkomsten en dat is fijn. We staan er financieel gezond voor. Ik denk dat de club vooral populair is omdat elk team bij ons alle aandacht krijgt die het verdient. We vragen daarnaast ook een actieve deelname van de leden en ouders: elk team moet een leider, coach en trainer aandragen. Meer voetballers op de velden betekent alleen wel dat de velden ook meer belast worden.

Wat zijn de speerpunten voor de komende jaren?

Speerpunten zijn een gezonde club qua cultuur en verenigingssfeer, financiën en we zouden ook wel een gezondere kantine willen. We willen graag dat de kwaliteit van de trainingen omhoog gaat, zodat de kwaliteit van spelers ook stijgt. Dit doen we bijvoorbeeld door trainers een cursus aan te bieden bij de KNVB.

Ook streven we naar een betere aansluiting tussen onze jeugd- en seniorenafdeling. Nu zit daar een gat, want we hebben weinig teams vanaf de C-junioren.

We willen ook gaan werken aan een nieuwe site. We hebben al wel een hele mooie DRC app.

Op onze site onsdurgerdam.nl is van alles te lezen over het kunstgrasveld dat er gaat komen, waarom willen jullie dat graag aanleggen?

Meer spelers betekent ook meer belasting en de huidige velden kunnen het gewoonweg niet meer aan. Veld 2 is verouderd: het ligt er als sinds 1974 en is verzakt. De gemeente gaat het volgend jaar renoveren. Veld 1 wordt dus een kunstgrasveld. Op die manier kunnen we er meer trainingen op aanbieden, maar ook wedstrijden en toernooien. En dan kan het bijvoorbeeld ook zonder problemen gebruikt worden door de activiteitenclub De Overhaal. Misschien zijn sportkampen in de schoolvakanties zelfs haalbaar. Nu zijn de velden enkele maanden per jaar niet bespeelbaar omdat er nieuw gras wordt gezaaid. Het klinkt wellicht niet zo idyllisch als een ouderwets grasveld, maar het is erg handig en de kwaliteit is tegenwoordig ook zo dat het prettig is om op de spelen. Sterker nog, het is minder blessuregevoelig omdat het veel vlakker is. Maar bovenal kunnen we er meer en altijd op trainen, weer of geen weer.

Het is jullie ambitie de club te professionaliseren, wordt het complex ook groter of blijft het knusse karakter voorop staan?

Onze slogan is niet voor niets “Voetbal zoals het vroeger was”. We willen een gezellige club blijven. Het complex zelf willen we niet verder uitbreiden, we houden het bij twee velden. Maar ondanks de groei van leden: gezelligheid, authenticiteit en toegankelijkheid blijven bij ons voorop staan. We willen een club zijn waar iedereen welkom is.

Meer leden betekent ook meer drukte. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Ja, het is soms flink druk. Gelukkig kunnen we met instemming van de gemeente de gravelbaan gebruiken als extra parkeerplaats als we erg vol zijn. Vergeet niet dat er niet alleen – en dat is eigenlijk wel de bestemming- mensen parkeren die voor DRC komen. Afgelopen weekend was het bijvoorbeeld ook druk met zeilers, bezoekers aan Sail en de horeca en was er een feest in de kerk. Verder zijn er veel dorpsbewoners die er hun tweede auto parkeren.

We hebben één keer per jaar overleg met het stadsdeel. We overwegen dan voor te stellen om op het hoogtepunt van de drukte, zaterdagochtend, eenrichtingsverkeer in te invoeren voor auto’s die van de club naar huis rijden. Wellicht is dat een goede oplossing voor een betere doorstroming. Gelukkig is de piek vaak maar kort.

Hoe staat het met de vrijwilligers op de club,

Daar heb je er nooit genoeg van. Van mensen die willen helpen bij onderhoudsklussen aan het pand tot de bezetting van de kantine. Ik zou zeggen, meld je aan!

Als mensen vragen en opmerkingen hebben, bij wie kunnen ze dan het beste terecht?

Bij het bestuur. Ons mailadres is secretariaat@drc.nl. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon langsgaan bij één van de leden van de driekoppige leiding: Marianne (DDD 165), Alex (DDD 153) of mijzelf: Onno (DDD 88).

Aanleg kunstgras voetbalveld DRC

De gemeente Amsterdam gaat in september en oktober het 1e veld van voetbalvereniging DRC om laten bouwen naar een kunstgras voetbalveld. Stadsdeel Noord is de opdrachtgever. De voorbereiding is gedaan door het gemeentelijk ingenieursbureau en stadsdeel Noord, in overleg met het bestuur van DRC.

Werkzaamheden
Het voetbalveld houdt ongeveer dezelfde afmetingen en blijft op dezelfde plaatst liggen, maar krijgt een andere onderbouw en toplaag en een nieuwe veldinrichting en omheining. De aanbestedingsprocedure hiervoor loopt op dit moment. Begin september wordt de aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren.

Wat merkt u hiervan?
Er wordt een behoorlijke hoeveelheid grond uitgegraven. Dit wordt afgevoerd naar de omliggende weilanden. Daar merkt u weinig van. Vervolgens voeren we materiaal aan voor de onderbouw. Hier bovenop komt de kunstgrasmat. Het werk geeft niet veel geluidshinder. Wel zijn voor de aanvoer van materiaal veel vervoersbewegingen over de Durgerdammerdijk.

Omdat er geen groot vrachtvervoer plaats mag vinden over de Durgerdammerdijk, gebeurt de aan- en afvoer met kleinere laadwagens. Er komt een overslagpunt aan het begin van Durgerdam (zie bijgevoegd kaartje), waar het materiaal op de kleinere wagens wordt geladen voor vervoer over de dijk. Om passeerbewegingen beter mogelijk te maken worden vermoedelijk tijdelijk enkele parkeerplaatsen opgeheven. De exacte locatie hiervan wordt later bepaald. De gemeente zorgt voor de juiste vergunningen en ontheffingen.

Planning
De planning is nog niet exact bekend, omdat de aannemer ook nog niet bekend is. Begin september weten we meer. De kans op slecht weer wordt steeds groter naarmate het jaar vordert. Bij slecht weer moet een deel van de werkzaamheden worden uitgesteld en daarmee duurt het werk langer. Daarom willen we dat de aannemer zo snel mogelijk begint. De inschatting is nu dat dat op zijn vroegst rond 9 september is en dat het werk eind oktober of begin november klaar is. De precieze oplevering is mede afhankelijk van het weer.

Kunstgrasveld-kaartje

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Mascha de Haan, op telefoonnummer 06 2467 4800 of via e-mail: mascha.de.haan@amsterdam.nl.

Locatietheater in Durgerdam

Het is augustus 2015, vier maanden voordat de dijken van Waterland 100 jaar geleden doorbraken. De voorstelling Ode aan het Water gaat over Waterland, de schoonheid en dreiging van het water. Muzikanten, dansers, theatermakers en buurtbewoners uit Landelijk Noord en Amsterdam Noord vullen ieder een eigen deel in en hebben zich daarbij door elkaar laten inspireren.

Buiten op verschillende locaties in Durgerdam vinden voorstellingen plaats van o.a. muzikant/videomaker Chris Bernhart (Meneer van Puffelen), Dance Studio Carmen, Toneelvereniging Ransdorp en luchtacrobaat Anna Gehlin. In het kerkje wordt het publiek meegevoerd op de stroming van het water door de band ‘De Overkant’ van Jan Schindler m.m.v. Salsa Club Amsterdam Noord en het koor ‘De Waterlanders’ o.l.v. Elly Machtel.

Kaartverkoop
Try-out – Donderdagavond 27 augustus €10- per stuk.
Vrijdag- en zaterdagavond 28 en 29 augustus €15,- per stuk.
De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur.
Bestellen van kaarten kan door een email te sturen naar odeaanhetwater@outlook.com o.v.v. Ode, datum, uw naam en aantal kaarten.

Ode aan het Water wordt georganiseerd door Tine Driessen, Nancy Ettes, Mariëtte Groeneveld en Marjolein Klaassen. Professionals, amateurs en buurtgenoten werken vrijwillig mee aan dit project. Ode aan het Water sluit aan bij de initiatieven van de ‘Waterlandse Vloed’.

Ode_aan_het_water-Beeld1