Categorie archief: Ruimtelijke ordening West

Aanleg kunstgras voetbalveld DRC

De gemeente Amsterdam gaat in september en oktober het 1e veld van voetbalvereniging DRC om laten bouwen naar een kunstgras voetbalveld. Stadsdeel Noord is de opdrachtgever. De voorbereiding is gedaan door het gemeentelijk ingenieursbureau en stadsdeel Noord, in overleg met het bestuur van DRC.

Werkzaamheden
Het voetbalveld houdt ongeveer dezelfde afmetingen en blijft op dezelfde plaatst liggen, maar krijgt een andere onderbouw en toplaag en een nieuwe veldinrichting en omheining. De aanbestedingsprocedure hiervoor loopt op dit moment. Begin september wordt de aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren.

Wat merkt u hiervan?
Er wordt een behoorlijke hoeveelheid grond uitgegraven. Dit wordt afgevoerd naar de omliggende weilanden. Daar merkt u weinig van. Vervolgens voeren we materiaal aan voor de onderbouw. Hier bovenop komt de kunstgrasmat. Het werk geeft niet veel geluidshinder. Wel zijn voor de aanvoer van materiaal veel vervoersbewegingen over de Durgerdammerdijk.

Omdat er geen groot vrachtvervoer plaats mag vinden over de Durgerdammerdijk, gebeurt de aan- en afvoer met kleinere laadwagens. Er komt een overslagpunt aan het begin van Durgerdam (zie bijgevoegd kaartje), waar het materiaal op de kleinere wagens wordt geladen voor vervoer over de dijk. Om passeerbewegingen beter mogelijk te maken worden vermoedelijk tijdelijk enkele parkeerplaatsen opgeheven. De exacte locatie hiervan wordt later bepaald. De gemeente zorgt voor de juiste vergunningen en ontheffingen.

Planning
De planning is nog niet exact bekend, omdat de aannemer ook nog niet bekend is. Begin september weten we meer. De kans op slecht weer wordt steeds groter naarmate het jaar vordert. Bij slecht weer moet een deel van de werkzaamheden worden uitgesteld en daarmee duurt het werk langer. Daarom willen we dat de aannemer zo snel mogelijk begint. De inschatting is nu dat dat op zijn vroegst rond 9 september is en dat het werk eind oktober of begin november klaar is. De precieze oplevering is mede afhankelijk van het weer.

Kunstgrasveld-kaartje

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Mascha de Haan, op telefoonnummer 06 2467 4800 of via e-mail: mascha.de.haan@amsterdam.nl.