Categorie archief: Dijkversterking

Oproep: meekoppelkansen

Wie denkt er mee?


Mee-koppel-kansen, wat ons betreft het scrabblewoord van 2015.

De bestuurscommissie van ons stadsdeel Noord organiseert op woensdagavond 13 mei een bijeenkomst  om een inventarisatie te maken van ideeën die mogelijk gerealiseerd kunnen worden als uiteindelijk de dijken toch open zouden gaan. Stel dat de dijkversterking toch plaats gaat vinden, welke wensen hebben wij Durgerdammers, die we dan zouden willen realiseren? Welke aanpassingen in de dijk, welke extra kabels moeten er worden gelegd, welke extra verlichting of natuur zouden wij willen die het HHNK meteen zou moeten meenemen. De inventarisatie zal de Bestuurscommissie indienen bij het HHNK.

Vanuit Durgerdam zal iemand van de dorpsraad-werkgroep deelnemen aan de bijeenkomst op 13 mei.

Uitnodiging bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie

UITNODIGING

informatie bijeenkomst met de Zuyderzeedijk Alliantie

SPREKER FONS ELDERS, EM. HOOGLERAAR
OPRICHTER VAN DE ALLIANTIE

DINSDAG 21 APRIL 20.00 tot 22:00 UUR
IN DE KERK IN DURGERDAM

Beste Durgerdammer,

Velen achter de Markermeerdijk zeggen een beetje lachend;”Durgerdam slaapt”. Wij staan vergeleken met Hoorn, Warder, Edam, Volendam, Uitdam op achterstand over de kennis van de dijkverzwaring. En hoe stiller wij ons houden hoe meer kans op schade aan onze huizen. Over een paar maanden worden de kaarten geschud en de diesels gestart. Aan de diesels kunnen we nu weinig doen, aan de kaarten die het spel bepalen des te meer. Zowel de minister als het Hoogheemraadsschap Noord-Hollands Noorderkwartier blijken steeds meer bereid naar bewoners te luisteren. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd door HHNK om toch tot een maximum aanwederzijds begrip tekomen. En de tijd dringt.

Komt allen om te luisteren en te discussieren met Fons Elders, die in november 2014 de Alliantie heeft opgericht. Licht ook uw buren in over deze uitnodiging.

Aanmelden

Graag voor zondagavond 19 april bij Rolf van Roon op
rolfdurg@gmail.com