Categorie archief: Communicatie

Nieuw boek van Durgerdammer Hennie Koopman

De Okkerman

Watergeest uit de achtersloot

Door Hennie J.A. Koopman

Sinds mensenheugenis was voor de jongste dorpsbewoners van Durgerdam de binnenbermsloot, of achtersloot, het uitgesproken domein van de Okkerman. Een onberekenbare griezel, die ieder kind dat maar even te dicht bij de slootkant kwam zomaar het donkere water in kon trekken. De volkscultuur van meerdere waterrijke dorpen kent zo’n boeman figuur. Krolleman, Bullebak, de Nokker in Marken en in de omgeving van de bollenstreek, Haantje Pik.

In Durgerdam was het dus de Okkerman. In dit boekje gaat een oudere dorpsbewoner, kijkende in het water van de binnenbermsloot, in zijn gedachten terug in de tijd. Een tijd, waarin de Okkerman een realiteit was, waarmee je als kind terdege rekening moest houden. Daarbij vraagt hij zich af, of en in hoeverre de Okkerman aan belang heeft ingeboet in de functionele en daarmee ook ruimtelijke veranderingen, die de afgelopen decennia rond de achtersloot hebben plaats gevonden. Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden en daarom laat het boekje enkele geboren Durgerdammers van verschillende leeftijden aan het woord.

 Het boekje, 40 pagina’s met een zevental illustraties, is voor € 5,00 te verkrijgen bij Hennie Koopman, Durgerdam 65, tel.: 4904479.


Te verkrijgen van dezelfde schrijver

Holkoppen en Wintergasten

Jacht- en visserijverhalen (64 pagina’s)

Een twaalfjarige dorpsjongen, Thijs, loopt een jaar mee met een oudere dorpsgenoot, de gepensioneerde Co Hennis. Co vist al vele jaren in de polder een gaat een paar keer per jaar mee op jacht. Thijs wil er alles van weten.

De verhalen vinden plaats in en om een denkbeeldig dorp in Waterland. Ze nemen de lezer mee in het prachtige gebied van Aeën en Dieën, het domein van boeren, jagers, vissers en andere buitenlui.


Een tijd om te oogsten

visserij- en stropersverhalen uit Waterland (57 pagina’s)

Onze hoofdpersoon heeft van het oogsten uit het veld en vooral het water, een soort van tweede natuur gemaakt.


Beestenboel

Op safari in Waterland (44 pagina’s en 25 illustraties)

Een wandeling rond Durgerdam met mijn twee kleindochters, waarbij de dieren die we tegenkomen, of zouden kunnen tegenkomen, iets meer dan de gebruikelijke aandacht krijgen.