Categorie archief: Communicatie

Dorpsraadvergadering 12 mei 2016

Op 12 mei was er weer een Dorpsraadsvergadering in de kerk. Op de agenda stonden onder andere de diverse grote bouwprojecten in de  directe omgeving van ons dorp, de renovatie van vuurtoreneiland, handhaving van vergunningen rond de Taveerne, het boerenerf, de dijkversterking en het beheer van de kerk van Durgerdam.

Ook waren er een aantal sprekers:

– Brian praatte ons bij over de renovatie op het eiland en de traditionele Durgerdammerdag in juni;

– Gebiedsmanager Dave Coenders vertelde ons wat zijn functie precies inhoudt en wat hij kan betekenen voor ons dorp;

– Willem Vrijlandt zette uiteen wat de stand van zaken is omtrent de dijkversterking.

De slides van de vergadering en de presentaties zijn hier te bekijken:

Openbare dorpsraad 12 mei 2016

Dave Coenders kreeg zoveel vragen van de aanwezigen dat hij ons op ons verzoek op korte termijn nogmaals zal bezoeken. Ook hopen we die avond dan de gebiedsmakelaar en de wijkagent te mogen begroeten in ons midden. Een uitnodiging voor deze extra bijeenkomst zal via de mail worden verstuurd.

 

 

Uitnodiging Opening kunstgrasveld DRC

18 november om 16.00 uur

Demonstratiewedstrijd DRC D1 – AJAX E1
Aftrap door KNVB-voorzitter Michael van Praag

 
Op maandag 2 november is het splinternieuwe kunstgrasveld bij DRC in gebruik genomen. De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om dit kunststukje voor elkaar te krijgen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en we beseffen ons ook dat dat soms tot de nodige overlast heeft geleid.

Om de periode van bouw definitief af te sluiten, een aantal sleutelfiguren te bedanken en stil te staan bij dit heugelijke feit willen we samen met jullie op woensdagmiddag 18 november het nieuwe hoofdveld officieel openen.

Om stipt 16.00 uur zal Michael van Praag (voorzitter van de KNVB) de aftrap verrichten van een speciale wedstrijd tussen de D1-pupillen van DRC en de Onder 11-selectie van het grote AJAX.

In het bijzijn van de verantwoordelijke wethouders, ere-leden van DRC en hopelijk zoveel mogelijk in DRC-tenue gestoken leden (jong, oud, man, vrouw) hopen we onder het genot van een hapje en een drankje de wedstrijd te bekijken. Na de wedstrijd worden de trainingen gewoon hervat.

We hopen jullie woensdagmiddag 18 november in grote getale te mogen verwelkomen om samen deze nieuwe stap in onze bijna 85-jarige clubgeschiedenis te vieren.

Kunstgrasveld-Vogelvlucht

Sinterklaasintocht Durgerdam 2015

Vol verwachting klopt ons hart….
21 november zet de Sint voet aan wal in Durgerdam.

Programma
13.00
Start festiviteiten met optreden van de Pietels in de muziektent
14.00-15.00
Aankomst Sinterklaas
15.00-15.45
Voorstelling voor kinderen uit Landelijk Noord groep 1 tm 5, in de kerk van Durgerdam

Sinterklaas_02

 

Update dijkversterking september 2015

Nieuws uit verschillende bronnen de afgelopen periode over de Dijkversterking:

1. 14 september heeft in Den Haag, zoals verwacht, de minister besloten meer tijd uit te trekken voor onderzoek naar de inzet van pompen.
Zonder het met zoveel woorden te zeggen staat er ook dat het gehele project langer gaat lopen. Voor 2018 gaat de eerste spade de grond niet in en dan is afronden voor 2021 niet meer haalbaar.

2. Ook het rapport van het ‘Dijken op Veen’-onderzoek laat wegens de complexiteit nog weer langer op zich wachten.

3. Tegelijkertijd werd tijdens de zomer duidelijk dat de Provincie-Noord Holland de plannen van het Hoogheemraadschap en de gemeente Amsterdam wat betreft oplevering na de werkzaamheden niet ambitieus of visionair genoeg vind. De provincie stuurde in die zin ook al aan op uitstel van de werkzaamheden. De provincie wil dat meekoppelkansen ook meer integraal naar het gebied achter de dijk (functies, wegen, recreatie-ondernemers en -publieke voorzieningen, etc..) kijken. Het beschikbare bedrag dat voor de PS-verkiezingen 8 miljoen was, wordt nu waarschijnlijk 15 miljoen (op dit moment is nog niet bekend wat de impact van de kabinetsplannen als gepresenteerd op Prinsjesdag hierop zal zijn).

4. De provincie vond niet alleen de oplevering achteraf niet ambitieus genoeg, maar ook het nadenken over varianten van versterking zelf niet creatief en gebieds-integraal genoeg. Een speculatief scenario is een minder forse vorm van versterking langs het Goudriaankanaal en dan het gebied tussen het kanaal en de dijk als een risico-overloop gebied. Dit sluit aan bij ambities om van dat gebied een natuurgebied te maken. Daar wordt momenteel door de provincie met agrariërs en grondbezitters beginnend en vrijblijvend gepraat, dit stond los van de dijk-plannen. Het zou mogelijk de versterking van de huidige dijk zelf minder vergaand hoeven maken. Of er ook een variant is dat Durgerdam daar dan ook onder valt en zware werkzaamheden bespaart blijft, maar daarna dus wel onbeschermd een soort van buitendijks ligt… Weer een nieuw idee, status nog geheel onduidelijk. En hoewel het nu voor uitstel lijkt te zorgen, zal hier tzt inhoudelijk zeer goed naar gekeken moeten worden.

5. De CDR heeft van de zomer een documentje naar het Stadsdeel gestuurd om ook aan te sturen op het letten op meekoppelkansen onder grond: kabels & leidingen (glasvezel, internet, telefoon, electra). Uiteraard zal hier weinig gebeuren als er niet aan de dijk gewerkt gaat worden voorlopig.

6. Deze week was te lezen in Trouw over de Markermeer, dit zal een soort waddengebied worden. Nog onbekend wat de impact hiervan zal zijn op de dijkversterkingsdiscussie:
Boskalis legt de Marker Wadden aan: Baggerbedrijf krijgt opdracht voor aanleg van moerasgebied met eilanden van slib en klei in het Markermeer. Het Nederlandse baggerbedrijf Koninklijke Boskalis heeft de mega-opdracht in de wacht gesleept om de Marker Wadden aan te leggen.

Al met al uitstel lijkt zeker, onzekerheid en onduidelijkheid vooralsnog ook..

Interview met DRC-voorzitter Onno Swart

DRC bloeit als nooit tevoren. Steeds meer kinderen weten hun weg te vinden naar de velden aan de Durgerdammerdijk. Maar ook het vrouwenvoetbal neemt een vlucht en met de plannen voor een kunstgrasveld werd het hoog tijd om eens een praatje te maken met het bestuur over de ambities. Onsdurgerdam sprak de voorzitter: Onno Swart.

Hoeveel teams hebben jullie op dit moment rondlopen op de club?

We hebben 4 mannen seniorenteams, twee 35+ damesteams, 19 jeugdteams en twee zaalteams. Ook hebben we nog wat hele jonge kinderen die bij de mini’s voetballen.

Afgelopen vrijdag 21 augustus was er een ledenvergadering bij DRC, wat hebben jullie de leden daar verteld?

Dat het goed gaat: we groeien. We zien vooral een ledentoename door mond-op-mond reclame. Onze leden komen uiteraard uit Durgerdam, maar ook uit de andere dorpen in Landelijk Noord, van IJburg, uit Noord en de Oostelijke Eilanden. We hebben nu ruim 400 leden. Dat is flink meer dan we bijvoorbeeld hadden in het seizoen 2001/2002. Toen hadden we 80 leden. Maar het is vooral het afgelopen jaar heel hard gegaan. In januari 2014 stond de teller nog op 250 en nu dus meer dan 400. De groei zit vooral in een toenemende jeugdafdeling. Maar we zien ook dat de interesse bij meisjes en dames om te gaan voetballen groot is. Meer leden betekent ook meer inkomsten en dat is fijn. We staan er financieel gezond voor. Ik denk dat de club vooral populair is omdat elk team bij ons alle aandacht krijgt die het verdient. We vragen daarnaast ook een actieve deelname van de leden en ouders: elk team moet een leider, coach en trainer aandragen. Meer voetballers op de velden betekent alleen wel dat de velden ook meer belast worden.

Wat zijn de speerpunten voor de komende jaren?

Speerpunten zijn een gezonde club qua cultuur en verenigingssfeer, financiën en we zouden ook wel een gezondere kantine willen. We willen graag dat de kwaliteit van de trainingen omhoog gaat, zodat de kwaliteit van spelers ook stijgt. Dit doen we bijvoorbeeld door trainers een cursus aan te bieden bij de KNVB.

Ook streven we naar een betere aansluiting tussen onze jeugd- en seniorenafdeling. Nu zit daar een gat, want we hebben weinig teams vanaf de C-junioren.

We willen ook gaan werken aan een nieuwe site. We hebben al wel een hele mooie DRC app.

Op onze site onsdurgerdam.nl is van alles te lezen over het kunstgrasveld dat er gaat komen, waarom willen jullie dat graag aanleggen?

Meer spelers betekent ook meer belasting en de huidige velden kunnen het gewoonweg niet meer aan. Veld 2 is verouderd: het ligt er als sinds 1974 en is verzakt. De gemeente gaat het volgend jaar renoveren. Veld 1 wordt dus een kunstgrasveld. Op die manier kunnen we er meer trainingen op aanbieden, maar ook wedstrijden en toernooien. En dan kan het bijvoorbeeld ook zonder problemen gebruikt worden door de activiteitenclub De Overhaal. Misschien zijn sportkampen in de schoolvakanties zelfs haalbaar. Nu zijn de velden enkele maanden per jaar niet bespeelbaar omdat er nieuw gras wordt gezaaid. Het klinkt wellicht niet zo idyllisch als een ouderwets grasveld, maar het is erg handig en de kwaliteit is tegenwoordig ook zo dat het prettig is om op de spelen. Sterker nog, het is minder blessuregevoelig omdat het veel vlakker is. Maar bovenal kunnen we er meer en altijd op trainen, weer of geen weer.

Het is jullie ambitie de club te professionaliseren, wordt het complex ook groter of blijft het knusse karakter voorop staan?

Onze slogan is niet voor niets “Voetbal zoals het vroeger was”. We willen een gezellige club blijven. Het complex zelf willen we niet verder uitbreiden, we houden het bij twee velden. Maar ondanks de groei van leden: gezelligheid, authenticiteit en toegankelijkheid blijven bij ons voorop staan. We willen een club zijn waar iedereen welkom is.

Meer leden betekent ook meer drukte. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Ja, het is soms flink druk. Gelukkig kunnen we met instemming van de gemeente de gravelbaan gebruiken als extra parkeerplaats als we erg vol zijn. Vergeet niet dat er niet alleen – en dat is eigenlijk wel de bestemming- mensen parkeren die voor DRC komen. Afgelopen weekend was het bijvoorbeeld ook druk met zeilers, bezoekers aan Sail en de horeca en was er een feest in de kerk. Verder zijn er veel dorpsbewoners die er hun tweede auto parkeren.

We hebben één keer per jaar overleg met het stadsdeel. We overwegen dan voor te stellen om op het hoogtepunt van de drukte, zaterdagochtend, eenrichtingsverkeer in te invoeren voor auto’s die van de club naar huis rijden. Wellicht is dat een goede oplossing voor een betere doorstroming. Gelukkig is de piek vaak maar kort.

Hoe staat het met de vrijwilligers op de club,

Daar heb je er nooit genoeg van. Van mensen die willen helpen bij onderhoudsklussen aan het pand tot de bezetting van de kantine. Ik zou zeggen, meld je aan!

Als mensen vragen en opmerkingen hebben, bij wie kunnen ze dan het beste terecht?

Bij het bestuur. Ons mailadres is secretariaat@drc.nl. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon langsgaan bij één van de leden van de driekoppige leiding: Marianne (DDD 165), Alex (DDD 153) of mijzelf: Onno (DDD 88).