133

Update dijkversterking september 2015

Nieuws uit verschillende bronnen de afgelopen periode over de Dijkversterking:

1. 14 september heeft in Den Haag, zoals verwacht, de minister besloten meer tijd uit te trekken voor onderzoek naar de inzet van pompen.
Zonder het met zoveel woorden te zeggen staat er ook dat het gehele project langer gaat lopen. Voor 2018 gaat de eerste spade de grond niet in en dan is afronden voor 2021 niet meer haalbaar.

2. Ook het rapport van het ‘Dijken op Veen’-onderzoek laat wegens de complexiteit nog weer langer op zich wachten.

3. Tegelijkertijd werd tijdens de zomer duidelijk dat de Provincie-Noord Holland de plannen van het Hoogheemraadschap en de gemeente Amsterdam wat betreft oplevering na de werkzaamheden niet ambitieus of visionair genoeg vind. De provincie stuurde in die zin ook al aan op uitstel van de werkzaamheden. De provincie wil dat meekoppelkansen ook meer integraal naar het gebied achter de dijk (functies, wegen, recreatie-ondernemers en -publieke voorzieningen, etc..) kijken. Het beschikbare bedrag dat voor de PS-verkiezingen 8 miljoen was, wordt nu waarschijnlijk 15 miljoen (op dit moment is nog niet bekend wat de impact van de kabinetsplannen als gepresenteerd op Prinsjesdag hierop zal zijn).

4. De provincie vond niet alleen de oplevering achteraf niet ambitieus genoeg, maar ook het nadenken over varianten van versterking zelf niet creatief en gebieds-integraal genoeg. Een speculatief scenario is een minder forse vorm van versterking langs het Goudriaankanaal en dan het gebied tussen het kanaal en de dijk als een risico-overloop gebied. Dit sluit aan bij ambities om van dat gebied een natuurgebied te maken. Daar wordt momenteel door de provincie met agrariërs en grondbezitters beginnend en vrijblijvend gepraat, dit stond los van de dijk-plannen. Het zou mogelijk de versterking van de huidige dijk zelf minder vergaand hoeven maken. Of er ook een variant is dat Durgerdam daar dan ook onder valt en zware werkzaamheden bespaart blijft, maar daarna dus wel onbeschermd een soort van buitendijks ligt… Weer een nieuw idee, status nog geheel onduidelijk. En hoewel het nu voor uitstel lijkt te zorgen, zal hier tzt inhoudelijk zeer goed naar gekeken moeten worden.

5. De CDR heeft van de zomer een documentje naar het Stadsdeel gestuurd om ook aan te sturen op het letten op meekoppelkansen onder grond: kabels & leidingen (glasvezel, internet, telefoon, electra). Uiteraard zal hier weinig gebeuren als er niet aan de dijk gewerkt gaat worden voorlopig.

6. Deze week was te lezen in Trouw over de Markermeer, dit zal een soort waddengebied worden. Nog onbekend wat de impact hiervan zal zijn op de dijkversterkingsdiscussie:
Boskalis legt de Marker Wadden aan: Baggerbedrijf krijgt opdracht voor aanleg van moerasgebied met eilanden van slib en klei in het Markermeer. Het Nederlandse baggerbedrijf Koninklijke Boskalis heeft de mega-opdracht in de wacht gesleept om de Marker Wadden aan te leggen.

Al met al uitstel lijkt zeker, onzekerheid en onduidelijkheid vooralsnog ook..