IMG_1235

Durgerdam waakt

Beste dorpsbewoners,
Fijn dat DURGERDAM WAAKT is gaan leven in het dorp!

Dit is een update van onze meest recente activiteiten.
Ga voor uitgebreide informatie naar de pagina Durgerdam Waakt.


Lokale overheden ondernemen actie

Gemeenteraad Zeevang neemt motie dijkverzwaring aan. De raad wil de onderste steen boven in alle lopende onderzoeken.

Gemeenteraad Edam-Volendam maande vorige week al tot een pas op de plaats, goed onderzoek en eerst aantonen nut en noodzaak.

Mooi dat de toekomstige fusiepartners met betrekking tot de dijkverzwaring op één lijn zitten.

Het wordt voor Kees Stam van het HHNK steeds lastiger uit te leggen aan de grondaannemers die een tweede dijk aan moeten gaan leggen zou je denken.
Hoe moeten die straks omgaan met de weerstand onder de bevolking en de lokale politiek die de bevolking steunt?


Vooraankondiging en oproep

Informatie over de eerste happening DEINING OP DE DIJK volgt binnenkort op deze site.

Suggesties voor tekst en muziek voor een strijdvaardig DURGERDAM WAAKT-lied zijn welkom!


Laatste nieuws: Pompen in plaats van verzwaring dijk Markermeer

Pompen Houtribdijk optie voor ministerie om de dijken minder robuust te versterken!
Dit werd bekend gemaakt door Mattie Busch van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens de bijeenkomst op 18 mei jl. van de Adviesgroep Markermeerdijken ( in de adviesgroep zitten ook bewoners van alle dorpen). Een belangrijk winstpunt in het verzet tegen de veel te rigoureuze plannen van het HHNK!

Hier het artikel op waterforum.net (eerst inloggen):
http://waterforum.net/Nieuws/9098-Minister-Schultz-wil-onderzoek-pompen-in-Houtribdijk


Ter informatie

  • 18 juni: bewonersbijeenkomst (komt allen)
    In Hotel Spaander Volendam
  • Hebt u een reactie op uw brief over aansprakelijkheid ontvangen van de HHNK? Graag bewaren!

Gegroet,
DURGERDAM WAAKT
durgerdamwaakt@gmail.com