Foto-Dijkverzwaring-001

Dijkversterking: rol van de dorpsraad

Wat doet de dorpsraad


Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze plannen rond de eventuele dijkversterking. Maar helder is dat het thema de gemoederen onder Durgerdammers bezig houdt.

Tijdens de afgelopen twee dorpsvergaderingen heeft de dorpsraad haar twee-sporen benadering uiteengezet.

  1. Enerzijds blijven we meepraten met de instanties die gaan over de dijkversterking om de relaties te onderhouden en zo optimaal mogelijk te blijven geïnformeerd. Ook willen we de belangen van Durgerdammers zorgvuldig naar voren brengen opdat de plannen hierop zo mogelijk worden aangepast.  Een aantal Durgerdammers praten mee in de Atelier bijeenkomsten die het HHNK organiseert. Ook heeft de werkgroep dijkversterking regelmatig contact met vertegenwoordigers van het HHNK. Daarnaast onderhouden we de relaties via de CDR en het stadsdeel.
  2. Anderzijds zetten wij in op een zorgvuldige besluitvorming voor dit intensieve en ingrijpende project voor ons dorp. De vragen rondom nut en  noodzaak moeten klip en klaar zijn voordat er een spa in de grond gaat.  De inzet van de Zuyderzee alliantie wordt door ons omarmd. Daar waar er bewonersinitiatieven zijn die breed draagvlak genieten en worden getrokken door Durgerdammers ondersteunt de dorpsraad deze met de (beperkte) middelen die er voorhanden zijn.

Wat te verwachten van de dorpsraad?

  • De dorpsraad informeert Durgerdammers d.m.v. informatie op de website, de presentaties bij dorpsvergaderingen van zowel het HHNK en de Zuyderzee Alliantie.
  • De dorpsraad luistert naar Durgerdammers om de zorgen op tafel te leggen bij het HHNK en na te gaan welke vragen en actiebereidheid er is.
  • De dorpsraad faciliteert initiatieven van Durgerdammers die zich willen inzetten. Zo ondersteunde de Dorpsraad onlangs de bijeenkomt met de Zuyderzee Alliantie (zie verslag).   De dorpsraad zet zich ook in voor nieuwe of vervolginitiatieven die worden ondernomen mits er breed draagvlak voor is onder Durgerdammers. Let wel, de dorpsraad heeft een zeer beperkt budget, geen staf en geen bestuurlijke bevoegdheden.

Voor vragen, opmerkingen, initiatieven die gaan over de dijkversterking, neem contact op met de werkgroep dijkversterking.