scrabble-tiles

Oproep: meekoppelkansen

Wie denkt er mee?


Mee-koppel-kansen, wat ons betreft het scrabblewoord van 2015.

De bestuurscommissie van ons stadsdeel Noord organiseert op woensdagavond 13 mei een bijeenkomst  om een inventarisatie te maken van ideeën die mogelijk gerealiseerd kunnen worden als uiteindelijk de dijken toch open zouden gaan. Stel dat de dijkversterking toch plaats gaat vinden, welke wensen hebben wij Durgerdammers, die we dan zouden willen realiseren? Welke aanpassingen in de dijk, welke extra kabels moeten er worden gelegd, welke extra verlichting of natuur zouden wij willen die het HHNK meteen zou moeten meenemen. De inventarisatie zal de Bestuurscommissie indienen bij het HHNK.

Vanuit Durgerdam zal iemand van de dorpsraad-werkgroep deelnemen aan de bijeenkomst op 13 mei.