Concert en expositie in het kerkje van Durgerdam

Begin de lente goed en kom op 26 maart om 15.00 uur luisteren en kijken naar Bender speelt Broos.

Het belooft een prachtige middag te worden, want er is niet alleen muziek, maar ook een expositie van mooie schilderijen en tekeningen van de Durgerdammer kunstenaars Igor Kusmirak en Alan Lemmers.

Bovendien worden twee schilderijen van de kunstenaars ter plaatse geveild ten behoeve van een vluchtelingenproject; veilingmeester is Piet Bouwhuis.

Bender_speelt_Broos-Expo1

BENDER speelt BROOS

Uitbundig, vrolijk, ontroerend en melancholiek. Het lijken uitersten toch weten de muzikanten ze moeiteloos te verenigen. BROOS is een muzikale voorstelling met Nederlandstalige chansons over het kleine geluk, waarover je je elke dag kunt verwonderen en het drama dat onvermijdelijk dreigt.

Zonder opsmuk laat Bender allerlei muziekstijlen de revue passeren. Niet zelden zorgen de teksten van Vissers of de trompet van Calis voor adembenemende stiltes in de zaal.

Bert Vissers- Zang, piano
Tom Bak – Gitaar
Jos Caspers – Contrabas
Rodney Calis – Trompet, drums


WAAR: Kerkepad 7, Durgerdam
(na Village Hotel linksaf, alwaar een gratis parkeerplaats)
WANNEER: 26 maart
AANVANG: 15:00u, kerk open om 14:30u
ENTREE: 10 euro
RSVP (met het oog op de catering):
antaresans@yahoo.com of 0629031140

Dorpsraadvergadering 12 mei 2016

Op 12 mei was er weer een Dorpsraadsvergadering in de kerk. Op de agenda stonden onder andere de diverse grote bouwprojecten in de  directe omgeving van ons dorp, de renovatie van vuurtoreneiland, handhaving van vergunningen rond de Taveerne, het boerenerf, de dijkversterking en het beheer van de kerk van Durgerdam.

Ook waren er een aantal sprekers:

– Brian praatte ons bij over de renovatie op het eiland en de traditionele Durgerdammerdag in juni;

– Gebiedsmanager Dave Coenders vertelde ons wat zijn functie precies inhoudt en wat hij kan betekenen voor ons dorp;

– Willem Vrijlandt zette uiteen wat de stand van zaken is omtrent de dijkversterking.

De slides van de vergadering en de presentaties zijn hier te bekijken:

Openbare dorpsraad 12 mei 2016

Dave Coenders kreeg zoveel vragen van de aanwezigen dat hij ons op ons verzoek op korte termijn nogmaals zal bezoeken. Ook hopen we die avond dan de gebiedsmakelaar en de wijkagent te mogen begroeten in ons midden. Een uitnodiging voor deze extra bijeenkomst zal via de mail worden verstuurd.

 

 

Herontwikkeling van het boerenerf Ddd 138

Nieuws over de herontwikkeling van het boerenerf van Stephan van Noordt, Durgerdammerdijk 138

Zoals u wist uit eerdere berichten en uit openbare dorpsvergaderingen wil Stephan van Noordt zijn boerderij verplaatsen naar de Liergouw en het bestaande agrarische erf herontwikkelen.

Stephan van Noordt heeft onlangs een vergunningsaanvraag ingediend voor wijziging van het bestemmingsplan. De aanvraag gaat uit van de bouw van 6 nieuwe woningen op ruime kavels (naast de bestaande boerderijwoning en de voormalige vakantiewoning op het terrein), te verkopen als losse kavels.

De werkgroep boerenerf van de Dorpsraad Durgerdam vreesde voor een ‘villawijkje’ achter de dijk en had liever een vorm van bebouwing gezien met meer samenhang.

Inmiddels heeft de provincie het ingediende plan afgekeurd met als reden ‘onvoldoende Ruimtelijke Kwaliteit’. De provincie verwijst in dit kader ook naar de Leidraad Cultuurhistorisch Landschap.

Het plan voor een ‘villawijkje’ is dus van de baan.
Als Stephan van Noordt besluit om een nieuw voorstel in te dienen, dan zal de werkgroep Boerenerf de ontwikkelingen opnieuw volgen.

Uitnodiging Opening kunstgrasveld DRC

18 november om 16.00 uur

Demonstratiewedstrijd DRC D1 – AJAX E1
Aftrap door KNVB-voorzitter Michael van Praag

 
Op maandag 2 november is het splinternieuwe kunstgrasveld bij DRC in gebruik genomen. De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om dit kunststukje voor elkaar te krijgen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en we beseffen ons ook dat dat soms tot de nodige overlast heeft geleid.

Om de periode van bouw definitief af te sluiten, een aantal sleutelfiguren te bedanken en stil te staan bij dit heugelijke feit willen we samen met jullie op woensdagmiddag 18 november het nieuwe hoofdveld officieel openen.

Om stipt 16.00 uur zal Michael van Praag (voorzitter van de KNVB) de aftrap verrichten van een speciale wedstrijd tussen de D1-pupillen van DRC en de Onder 11-selectie van het grote AJAX.

In het bijzijn van de verantwoordelijke wethouders, ere-leden van DRC en hopelijk zoveel mogelijk in DRC-tenue gestoken leden (jong, oud, man, vrouw) hopen we onder het genot van een hapje en een drankje de wedstrijd te bekijken. Na de wedstrijd worden de trainingen gewoon hervat.

We hopen jullie woensdagmiddag 18 november in grote getale te mogen verwelkomen om samen deze nieuwe stap in onze bijna 85-jarige clubgeschiedenis te vieren.

Kunstgrasveld-Vogelvlucht

Sinterklaasintocht Durgerdam 2015

Vol verwachting klopt ons hart….
21 november zet de Sint voet aan wal in Durgerdam.

Programma
13.00
Start festiviteiten met optreden van de Pietels in de muziektent
14.00-15.00
Aankomst Sinterklaas
15.00-15.45
Voorstelling voor kinderen uit Landelijk Noord groep 1 tm 5, in de kerk van Durgerdam

Sinterklaas_02

 

De website van Durgerdam